DermaCare

Leave a positive footprint....

Som Nordens største hudpleiekonsern mener vi i DermaGruppen at det er viktig å dele med seg av vår fremgang og ta et miljø- og samfunnsansvar.
DermaCare er begrepet for DermaGruppens satsning for en bedre verden.

Hvorfor gjør vi dette?

Omsorg - vi bryr oss og vil gjøre noe for å få en bedre verden
Stolthet - vi vil utrette noe utenfor skjønnhetsverdenen
Kunnskap - vi vil lære oss mer om andre kulturer og miljøer
Fellesskap - vi vil gjøre noe som samler bedriften, ansatte, kunder og elever
Engasjement - vi vil vite at vårt bidrag gir resultater

Den økte reisevirksomheten i våre dager er kjent for å tære på miljøet, øke fattigdommen og undergrave den lokale kulturen. Basecamp er et av de første - og få eksemplene på hvordan turismen kan bidra positivt til å bekjempe fattigdom og miljøproblemer.

Leave a positive footprint
Basecamp Explorer ble startet for 10 år siden, lenge før ansvarlig og økologisk turisme ble "in". Konseptet går ut på å tilby ekte reiseopplevelser som samtidig påvirker det lokale miljøet og kulturen positivt.
Basecamp Explorer er både et foregangsfirma og et forbilde innen samfunnsansvarlig turisme, og har vunnet flere prestisjefylte priser for sitt seriøse arbeid.

Basecamp Foundation
Inntektene fra reisevirksomheten går til Basecamp Foundation, en ideell stiftelse som arbeider med å forbedre forutsetningene for både mennesker og miljø gjennom øko-turisme. I sitt hjelpearbeid fokuserer Basecamp Foundation på fem hovedområder:

- Bevaring av natur, miljø og dyreliv
- Klimapåvirkning og CO2-utslipp
- Bevare lokale kulturer, tradisjoner og håndverk
- Utdannelse og arbeid
- Helse

Hvordan støtter DermaGruppen prosjektet?
Gjennom DermaCare støtter vi Basecamps arbeid i Masai Mara, Kenya.
Spesielt bidrar vi til følgende kvinnerelaterte prosjekter:

- Bedre arbeidsmuligheter for kvinner
- Utdannelse av både piker og voksne kvinner
- Kampen mot hiv, aids og kvinnelig omskjæring
- Helsestasjoner

Dessuten er vi med på å plante trær for å forbedre miljøet.

For mer informasjon om Basecamps arbeid og reisetilbud,
besøk www.basecampexplorer.com

Utviklet av Imaker as